HOME

NỘI DUNG HỌC - TOÁN LỚP 6

NỘI DUNG MỖI TUẦN DÀNH CHO MÔN TOÁN LỚP 6

-------------------------------------

MS. HƯƠNG

Hotline: 0906601757

Email: boiduongvanhoatdn@gmail.com

Tuần

Trọng tâm kiến thức

Nội dung kiến thức

1

HS ôn tập và củng số kiến thức lớp 5

SH: Ôn tập toán lớp 5

SH: Ôn tập toán lớp 5

SH: Ôn tập toán lớp 5

SH: Ôn tập toán lớp 5

2

- Tập hợp, cách viết một tập hợp.

- Ôn lại các phép toán trong tập hợp số tự nhiên

 

 

- Khái niệm điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.

- Khái niệm tia, cách vẽ tia

 

SH: Tập hợp số tự nhiên

HH: Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng

SH: Tập hợp số tự nhiên(tiếp)

HH: Đường thẳng đi qua hai điểm

SH: Phép toán trong tập hợp số tự nhiên

HH: Tia

SH: Phép toán trong tập hợp số tự nhiên(tiếp)

HH: Luyện tập

3

Lũy thừa, cách tính giá trị lũy thừa, cách đổi lũy thừa với các cơ số khác sau

 

 

Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài, biết cách lập luận để tính độ dài

 

SH: Luyện tập

HH: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Cộng độ dài đoạn thẳng

SH: Chuyên đề lũy thừa

HH: Luyện tập

SH: Chuyên đề lũy thừa(tiếp)

HH: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

SH: Tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích

HH: Luyện tập

4

Ôn lại dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9 và rèn luyện một số dạng bài tập.

 

Nắm được dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

SH: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

HH: Trung điểm của đoạn thẳng

SH: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

HH:Luyện tập

SH: Ôn tập toán

HH: Chuyên đề: Các dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm

SH: Ôn tập toán

HH: Chuyên đề: Các dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm

5

-Khái niệm ước và bội. Số nguyên tố và hợp số.

 

-Rèn luyện các bài toán về ước bội, số nguyên tố, hợp số.

 

-Nắm được khái niệm, cách tìm ƯCLN, BCNN.

 

-Rèn luyện các dạng bài tập có liên quan tới ƯCLN, BCNN.

 

SH: Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số

HH: Ôn tập hình học

SH: Luyện tập ước và bội, số nguyên tố và hợp số

HH: Ôn tập hình học

SH: Ước chung và ước chung lớn nhất

HH:Ôn tập hình học

SH: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

HH:Ôn tập hình học

6

-Khái niệm về số nguyên, biết cách cộng, trừ các số nguyên

- Nắm được quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế và biết vận dụng trong các bài tập cụ thể.

- Khái niệm góc, nửa mặt phẳng, biết cách đo góc, cộng góc

SH: Tập hợp các số nguyên

HH: Nửa mặt phẳng

SH: Phép cộng và phép trừ các số nguyên

HH:Góc. Số đo góc. Cộng số đo hai góc

SH: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

HH: Góc. Số đo góc. Cộng số đo hai góc(tiếp)

SH: Luyện tập

HH:Luyện tập

7

Ôn tập toán học kì I

SH: Ôn tập toán học kì I

HH: Ôn tập toán học kì I

SH: Ôn tập toán học kì I

HH: Ôn tập toán học kì I

SH: Luyện đề

HH: Luyện đề

SH: Luyện đề

HH: Luyện đề

8

-Nhân hai số nguyên, bội ước của một số nguyên

 

-Khái niệm phân số, điều kiện để hai phân số bằng nhau, các tính chất cơ bản của phân số và một số dạng bài tập áp dụng.

 

-Vẽ góc khi biết số đo, biết cách lập luận tia nằm giữa hai tia.

SH: Phép nhân hai số nguyên

HH: Vẽ góc cho biết số đo

SH: Bội và ước của một số nguyên

HH: Vẽ góc cho biết số đo(tiếp)

SH: Khái niêm phân số. Phân số bằng nhau

HH: Luyện tập

SH: Các tính chất cơ bản của phân số và áp dụng

HH: Luyện tập

9

-Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân số.

 

 

 

-Khái niệm tia phân giác, biết cách vẽ tia phân giác, các dạng bài toán liên quan tới tia phân giác.

 

 

 

-Khái niệm đường tròn va tam giác.

SH: Phép cộng phân số và tính chất cơ bản của phân số

HH: Tia phân giác của một góc

SH: Phép trừ phân số

HH: Luyện tập

SH: Phép nhân phân số

HH: Đường tròn

SH: Phép chia phân số

HH: Tam giác

10

-Đổi hỗn số, số thập phân, phần trăm.

 

-Rèn luyện các dạng bài tập tính toán

 

-Rèn luyện ba bài toán cơ bản của phân số.

SH: Luyện tập

HH: Ôn tập

SH: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

HH: Ôn tập

SH:Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

HH: Ôn tập

SH: Tỉ số của hai số. Tỉ số phần trăm

HH: Ôn tập

11

Ôn tập học kì II

SH: Ôn tập học kì II

HH: Ôn tập học kì II

SH: Ôn tập học kì II

HH: Ôn tập học kì II

SH: Luyện đề

HH: Luyện đề

SH: Luyện đề

HH: Luyện đề

 

 

 Các thông tin khác
Thống kê truy cập

Đang online: 3

Tuần này: 9

Tháng này: 652

Tổng truy cập: 162982