HOME

Toán Violympic 5_ P1

 

Xin chào các con, hôm nay Cô sẽ giới thiệu cho các con một số dạng toán Violympic lớp 5 nhé !

Sau đây sẽ là một vài bài toán liên quan đến dạng tìm hai số khi biết tổng hai số là và giữa chúng có n số hạng

Bài số 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.

Kiến thức liên quan:

       Tổng 2 số chẳn/lẻ luôn là một số chẳn

       Tổng 1 số chẳn và 1 số lẻ luôn là một số lẻ

      Khi giữa 2 số tự nhiên có n số lẻ/chẵn và tổng của chúng là một số lẻ. Ta tìm hiệu giữa hai số bằng công thức

      Hiệu = n x 2 + 1 với 1 là hằng số

     Khi giữa hai số tự nhiên có n số lẻ/chẵn và tổng của chúng là một số chẵn. Ta tìm hiệu giữa hai số bằng công thức:

      Hiệu = n x 2 + 2 với 2 là hằng số

Đối với bài này ta dùng công thức đầu tiên

     Giải

Hiệu của 2 số là:

9 x 2 + 1 = 19

Số bé là :

(2011 – 19) : 2 =  996

Số lớn là :

(2011 + 19) : 2 = 1015

Bài số 2 : Tìm hai số  biết tổng của hai số là 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Bài này làm tương tự bài số 1 các con nhé !

Bài số 3 : Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 990 và biết giữa chúng có 25 số lẻ.

Đối với bài số 3 ta sử dụng công thức thứ hai:

Giải

Hiệu của 2 số là:

25 x 2 + 2 = 52

Số lớn là:

(990 + 52) : 2 = 521

Số bé là :

(990 – 520) : 2 = 469

----- Các con nhớ theo dõi phần tiếp theo nhé ^^! -----Các thông tin khác
Thống kê truy cập

Đang online: 4

Tuần này: 7

Tháng này: 650

Tổng truy cập: 162981