Ôn thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Random header image... Refresh for more!

Btvn ngày 26-27/3/2015

Đề Toán:

 1. Tính giá trị của dãy số sau:
 2. 23 +  29 + 35 + ……….. + 359 + 365
 3. 1 000 000 +  (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ………..+ 233 – 234)
 4. Chu vi một cái sân hình chữ nhật là 84,8m. Nếu giảm chiều dài đi 3,2m thì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích cái sân.
 5. Chiều dài hình chữ nhật hơn chiều rộng là 2,4m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì chiều dài mới hơn chiều rộng là 28,8m. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 6. Tổng số gạo nếp, gạo tẻ và bắp trong kho  là 324tấn. Nếu bán 3/7  số gạo nếp, 1/5số gạo tẻ và 1/3 số bắp thì phần còn lại của ba loại bằng nhau. Tính khối lượng mỗi loại.
 7. Trúơc đây vào lúc dì bằng tủôi cháu hiện nay thì dì gấp ba tuổi cháu. Biết rằng tổng số tủoi của cả hai dì cháu hiện nay là 144 tuổi. Tính tủôi mỗi ngùơi hiện nay.
 8. Xe thứ nhất chở 35 tấn gạo, xe thứ hai chở được 47 tấn gạo, xe thứ ba chở được 52 tấn gạo. Xe thứ  tư chở số gạo bằng trung bình cộng của 2 xe đầu.  Xe thứ năm chở kém mức trung bình cộng của 5 xe là 3 tấn. Hỏi xe thứ năm chở được bao nhiêu tấn.
 9. Có hai nhà máy, nhà máy thứ nhất hơn nhà máy thứ hai 240 công nhân. Nếu bớt ở mỗi nhà máy 15 công nhân thì số công nhân ở nhà máy thứ nhất gấp 6 lần số công nhân ở nhà máy thứ hai. Hỏi mỗi nhà máy có bao nhiêu công nhân

March 26, 2015   No Comments

BTVN ngày 24/03 ( Lưu ý ngày mai cô sẽ xóa topic này)

Bài 1: 3 nguời cùng mua 1 chiếc xe. Số tiến ngùơi thứ nhất góp bằng 1/6 số tiền ngùơi thứ hai, số tiền ngùơi thứ ba góp bằng 3/2 số tiền ngùơi thứ hai góp. Hỏi mỗi ngùơi góp bao nhiêu tiền biết số tiền mua chiếc xe là 48000USD.

Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu them số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta đụơc một số mới có ba chữ số hơn số cũ  216 đơn vị.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng them 4m va giảm chiều dài 2m thì đụơc 1 hình vuông.

a.    Tìm diện tích thửa ruộng.

b.    Ngùơi ta dung 1/3 diện tích để trồng hoa màu, 1/10 diện tích để làm lối đi. Tìm phần diệc tích còn lại

Bài 4: Một nhóm ngùơi ngày đầu tiên đào đụơc 1/9 đoạn đùơng và 2m, ngày thứ hai đào đụơc 1/3 đoạn đùơng còn lại và 5m thì còn lại 31m. Tìm đoạn đùơng phải đào.

March 24, 2015   No Comments

BTVN lớp Bình Thạnh

Đây là BTVN lớp Bình Thạnh, các mẹ down về cho các con làm nhé.

 1. Một công ty xuất nhập khẩu tháng trước đã xuất nhiều hơn tháng này 164 tấn gạo và bằng 7/5 tháng này. Hỏi mỗi tháng công ty đã xuất bao nhiêu tấn gạo?
 2. Sân trướng em hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Biết chiều dài hơn chiều rộng 32m. Tính chiều dài và chiều rộng sân trường.
 3. Một người mang trứng đi chợ bán. Người ấy có số trứng gà nhiều hơn số trứng vịt là 250 trứng. Trên đường đi, số trứng gà bị bể mất 10 trứng nên số trứng gà còn lại bây giờ gấp 4 lần số trứng vịt. Tính số trứng mỗi loại lúc đầu.
 4. Một cửa hàng vải  bán được số vải xanh nhiều hơn số vải trắng là 47m. Sau đó cửa hàng bán thêm  được 5m vải trắng nữa nên số vải trắng bán được bây giờ bằng ¼ số  vải xanh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại
 5. Đầu năm học mẹ cho hai anh em Nam và Hải tiền để mua tập. Số tiền mẹ cho Nam nhiều hơn Hài là 12 000 đồng. Nếu mẹ cho Nam thêm 4000 nữa thì số tiền mẹ cho Nam bằng 5/3 số tiền mẹ cho Hải. Hỏi mẹ đã cho 2 anh em mỗi người bao nhiêu tiền?
 6. Hiện nay anh 16 tuổi em 4 tuổi. Hỏi khi tuổi em  bằng 2/5 tuổi anh thì lúc đó tuổi mỗi người là bao nhiêu?
 7. Trong một phép trừ có hiệu là 105. Nếu lấy số bị trừ chia cho số trừ thì được thương là 4 và dư 3. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó.
 8. Nhà máy thứ hai hơn nhà máy thứ nhất là 25 công nhân. Nếu bớt ở mỗi nhà máy đi 3 công nhân thì số công nhân ở nhà máy thứ nhất bằng 5/6 số công nhân ở nhà máy thứ hai. Hỏi mỗi nhà máy có bao nhiêu công nhân
 9. Minh nhiều hơn Cuờng 24 viên bi. Nếu Minh cho Cuờng 6 viên bi thì số bi của Cuờng bằng ½ số bi của Minh. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
 10. An hơn Bình 12 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn biết 3 lần số bi của An bằng 5 lần số bi của Bình.
 11. Hai tổ công nhân cùng làm đuờng. Tổ một ít hơn tổ hai 8 công nhân. Nếu tổ một bớt đi ¼ số công nhân và tổ hai bớt đi ½ số công nhân thì số công nhân còn lại của hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?
 12. Hiệu của hai số là 0,8. Thuơng của hai số ấy là 0,8. Tìm hai số ấy.
 13. Tìm hai số biết thuơng là 0,0625 và hiệu là 7,5.
 14. Chu vi một cái sân hình chữ nhật là 13,2m. Nếu giảm chiều dài đi 0,2m thì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích cái sân.
 15. Tìm hai số thập phân có hiệu là 60,95. Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số bị trừ sang phải một chữ số và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới của hai số là 2001,8.
 16. Bao thứ  nhất nặng hơn bao thứ hai 2,4kg. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu biết rằng nếu gấp bao thứ nhất lên 4 lần và bao thứ hai lên 6 lần thì hai bao nặng bằng nhau.
 17. Một đội may gồm hai tổ, tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai. Nếu chuyển 20 công nhân từ tổ một sang tổ hai thì tổ hai nhiều hơn 4 ngùơi. Hỏi mỗi tổ ban đầu có bao nhiêu công nhân?
 18. An hơn Bình 6 viên bi. Nếu An cho Bình 6 viên bi thì số bi của An bằng 7/8 số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
 19. Có hai nhà máy, nhà máy thứ nhất hơn nhà máy thứ hai 240 công nhân. Nếu bớt nhà máy thứ nhất 15 công nhân thì số công nhân ở nhà máy thứ nhất gấp 6 lần số công nhân ở nhà máy thứ hai. Hỏi mỗi nhà máy có bao nhiêu công nhân?
 20. Bao thứ nhất nặng gấp 3 lần bao thứ hai. Nếu bao thứ nhất bớt đi 15,2kg và bao thứ hai tăng thêm 23,4kg thì bao thứ hai hơn bao thứ nhất là 0,6kg. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu kg?
 21. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai 383 lít dầu. Nếu giữ nguyên số dầu ở thùng thứ nhất và gấp số dầu ở thùng thứ hai lên 4 lần thì số dầu ở thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là 158 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít?
 22.  Chiều dài hình chữ nhật hơn chiều rộng là 1,2m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì chiều dài mới hơn chiều rộng là 14,4m. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

 

November 10, 2014   1 Comment

Thông báo chương trình ôn tập toán 4

Kính thưa Quý PH thân mến, lớp 4 của chúng ta đang đi dần đến cuối chương trình căn bản. Bắt đầu từ tháng 10 chúng ta sẽ đi vào chương trình nâng cao. Quý PH lưu ý kiểm tra vấn đề học tập của các em ở nhà, đề cương học được phát và vấn đề bắt kịp chương trình học nếu có bất kỳ sự trở ngại nào xin Quý PH phản hồi lại để em có thể điều chỉnh và điều phối chương trình tốt hơn.

Trên website Tôi cũng sẽ đưa ra một số dạng để các em không có điều kiện đi học vẫn có thể ôn tập và định hướng được dạng đề. Mong nhận được sự phản hồi từ phía các em. Vấn đề không hiểu hoặc chưa rõ xin các em cứ comment vào ngay bài đó. Nhưng lưu ý các em Tôi chỉ trả lời những comment lịch sự và nghiêm túc,thể hiện sự tôn trọng.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý PH và các em đã luôn tin tưởng Tôi suốt bao năm qua. Hi vọng Tôi có thể góp phần nhỏ bé vào thành công to lớn của các em sau này.

Ms. Hương

September 10, 2014   No Comments

Công bố điểm thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2014

Đã có điểm thi, PH vào xem điểm cho các bé. Click 2 lần để download

kqtrandainghia2014-1404480147411

Năm nay cô cũng k đủ can đảm để xem nữa. Chấm khó quá huhu

July 4, 2014   10 Comments

Một số lưu ý khi làm bài

Có nhiều bạn gửi mail về cho cô hỏi con làm thế này đúng không, thế kia đúng không. Cô xin trả lời là một bài có nhiều cách làm, cách nào phù hợp với kiến thức con đã học đều được chấp nhận. Đôi khi dài dòng quá không phải là hay nhưng ngắn quá cũng không phải là tốt.

Thêm một điều lưu ý nữa là: khi các con làm bài, lập luận phải chắc, rõ ràng để không ai có thể bắt bẻ.

Nhiều bạn làm ngắn quá, lập luận không chắc, làm tắt nên khi chấm điểm ra sẽ không đạt điểm tối đa. Mỗi lời giải ở đây đều phải thật kỹ càng để khi chấm điểm người chấm có thể hiểu rõ, khó bị sai do làm tắt.

Nếu các con làm dài dòng quá sẽ mất thời gian, gây khó khăn khi chấm bài và khó kiểm tra lại bài

Người chấm rất vất vả và căng thẳng, các con cứ nghĩ đi, chấm hơn 4000 bài trong vài ngày thì khi gặp những bài như vậy người chấm hay bị ” mất cảm tình” thì sẽ chấm gắt hơn, những lỗi nhỏ cũng sẽ bị trừ tối đa. Các con nên lưu ý khi làm bài trong những kỳ thi sau nhé.

July 2, 2014   No Comments

Đáp án đề thi Toán 2014-2015

TDN20140001

Đề chính thức rõ đây, bạn nào có nhu cầu thì load về nhé

Câu 1

a. 74,5 x 1,2 – 24,5 : 2,5 + 17,4

= 89,4 – 9,8 + 17,4

= 97

b.

DE2014-2015

 

Câu 2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g ) = 1 kg

Đáp số : 1kg

Câu 3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  - 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

Đáp số: 5 bạn

 

Câu 4

Mỗi trận đấu  1 lượt với 4 đội còn lại nên mỗi đội có 4 trận đấu.

Vì E chỉ được 0 điểm nên E thua 4 trận

A được 10 điểm  qua 4 trận nên A chỉ có thể thắng 3 trận và hòa 1 trận

B được 7 điểm qu 4 trận nên B chỉ có thể tháng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận

C, D cùng được 6 điểm và có thể xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: thắng 1 trận ( đội E) và hòa 3 trận. Nhưng đội A đã thắng 3 trận nên không thể đồng thời hòa với cả C và D

Trường hợp 2: thắng 2 trận, thua 2 trận. Trường hợp này là trường hợp duy nhất có thể xảy ra.

C: thắng E và D, thua A và B

D : thắng E và B, thua A và C.

hoặc ngược lại

Vậy chỉ có 1 trận hòa duy nhất giữa đội A và B.

( tỉ số trận đấu là bao nhiêu thì các con vui lòng liên hệ người ra đề hehe)

câu 5:

Vì 4 hình tam giác vuông bằng nhau nên 4 cạnh huyền bằng nhau, 4  cạnh góc vuông bé bằng nhau và 4 cạnh góc vuông lớn bằng nhau.

Do đó AC = AD . Vậy hiệu giữa AB và AC là 1 cm

Chu vi hình H là

4BC + 4DB

Cạnh BC là:

(24 – 4 x 1 ) : 4 = 5 (cm)

 

Xét tam giác ABC:

Tổng 2 cạnh AB và AC là:

12 – 5 = 7 ( cm)

Cạnh AB là :

( 7 + 1 ) : 2 = 4 ( cm)

Đáp số : 4 cm

June 30, 2014   1 Comment

Gợi ý đề thi Toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

Cô sẽ gợi ý nhanh đáp án đề thi Toán, còn bài đáp án chính thức thì như thường lệ, cô sẽ tổng hợp từ các bài giải do các bạn gửi về cho cô. Các con nhanh chóng gửi đáp án cho cô nhé.

2.

Ta thấy 3 hình tam giác = 1 hình trụ

vậy 1 hình tròn = 2 hình trụ = 6 hình tam giác.

Xét cái cân đầu tiên: 1 trụ + 1 tròn = 3 trụ = 9 tam giác

1 hình thang = 1 trụ + 2tam giác = 3 tam giác + 2 tam giác =5 tam giác

Xét cân đầu tiên:

9 tam giác = cân chưa biết + hình thang

9 tam giác = cân chưa biết + 5 tam giác

vậy cân chưa biết là

9 -5 = 4 tam giác

cân chưa biết nặng:

1250 x 4 : 5 = 1000 ( g )

3.

Nếu Nhân có 3 phần thì:

Sau khi cho Nghĩa 1 phần Nhân còn lại số phần:

3 – 1 = 2 ( phần)

Vậy tất cả các bạn đều có 2 phần giá trị

số phần của Nghĩa trên thực tế:

2 – 1 = 1 ( phần)

Xét lần 2:

Số phần của Lễ sau khi được Nhân cho:

2 + 3 = 5 ( phần)

5 phần cũng chính là tổng số phần kẹo còn lại của các bạn ( trừ Nhân và Lễ)

Vì Nghĩa chỉ có 1 phần, Nhân không còn kẹo nên số kẹo còn lại của các bạn:

5  - 1 =4 ( phần)

Số bạn còn lại được cô phát kẹo:

4 : 2 = 2 ( bạn)

Tổng số bạn được nhân kẹo là:

3 + 2 = 5 ( bạn)

Vậy ngoài Nhân, Lễ, Nghĩa ra còn 2 bạn khác được nhận kẹo.

June 30, 2014   16 Comments

Đề thi toán vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2014-2015

ảnh (1)

June 30, 2014   1 Comment

ĐỀ THI TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2014-2015

ảnh

June 29, 2014   No Comments